Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 roku i ma m.in. zapewniać szybki i łatwy dostęp do wiarygodnej historii kredytowej klientów ubiegających się o kredyt. Wiele osób myśli, że jest to instytucja państwowa. To nieprawda – BIK jest podmiotem komercyjnym, spółką akcyjną, której udziałowcem są przede wszystkim główne banki działające w Polsce. Czy oznacza to, że można wycofać swoje dane z bazy danych BIK?

To, że BIK to państwowa instytucja, zazwyczaj jest sugerowane przez doniosłą rolę, jaką pełni ten podmiot. Jak już napisaliśmy – jest to spółka akcyjna. Nie oznacza to, iż działanie BIK-u jest tak swobodne, jak zwykłego komercyjnego podmiotu. Jest ono regulowane przez Prawo bankowe i z tego też względu kwestie tego, w jaki sposób nasze dane trafiają do BIK-u, jak są administrowane oraz czy możemy je modyfikować, w tym usuwać, podlegają restrykcyjnym przepisom.

Biuro Informacji Kredytowej jest administratorem danych. Nie może ich modyfikować – otrzymuje je i przetrzymuje na mocy wspomnianego Prawa bankowego. Dane gromadzone przez BIK tworzą historię kredytową osoby (lub podmiotu gospodarczego – BIK gromadzi także dane o firmach). Historia ta powstaje w następujący sposób:

  • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych, w BIK-u pozostają informacje o poprawnie spłaconych zobowiązaniach,
  • jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych, w BIK-u pozostają tylko informacje o nieprawidłowo spłacanych zobowiązaniach (mogą pozostać w bazie danych przez 5 lat),
  • nieprawidłowa spłata zobowiązania oznacza opóźnienie w spłacie min. 60 dni (wymagany też jest warunek upłynięcia 30 dni od otrzymania informacji o zamiarze przetwarzania twoich danych),
  • dane do BIK-u są przekazywane przez bank już w momencie, gdy starasz się o kredyt, rejestrowane są więc próby uzyskania kredytu,
  • w trakcie spłaty kredytu bank na bieżąco przekazuje dane do BIK-u – baza aktualizowana jest przynajmniej raz w tygodniu.

Kiedy można zmodyfikować dane w BIK-u?

Ze względu na to, że gromadzenie i przechowywanie tych danych regulowane jest konkretnym prawem, mającym zagwarantować bezpieczeństwo sektora bankowego, twoja zdolność do dysponowania własnymi danymi jest tu mocno ograniczona. W praktyce możesz zmodyfikować wpisy w bazie Biura Informacji Kredytowej tylko w trzech sytuacjach:

  • chcesz przeprowadzić korektę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji,
  • chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych dotyczącą poprawnie spłaconego kredytu,
  • chcesz usunąć zapis o nieprawidłowo spłacanym kredycie, a minęło już 5 lat od jego spłaty.

Ważne jest to, że korekty danych w BIK-u dokonuje się poprzez kontakt z instytucją, która te dane tam przekazała. Nie należy więć kontaktować się z BIK-iem, ale z bankiem, SKOK-iem lub firmą pożyczkową obsługującą nasze zobowiązanie.

Czy możliwe jest usunięcie historii kredytowej z BIK-u?

Odpowiedź znajdziesz w poprzedniej sekcji – nie jest możliwe. Można modyfikować dane w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego też nie warto korzystać z usług firm oferujących tzw. czyszczenie BIK-u. Firmy takie nie zrobią niczego, czego nie można by wykonać samodzielnie. Prawo w tej kwestii jest proste i przejrzyste. W praktyce dobrej historii kredytowej nie warto usuwać, a zła historia wymaga pięcioletniego okresu od momentu spłaty zobowiązania, zanim możemy odwołać zgodę na przetwarzanie danych, a tym samym usunąć rekord z bazy danych BIK.