Raport z Biura Informacji Kredytowej jest podsumowaniem twojej historii kredytowej oraz innych zobowiązań. Możesz się z niej dowiedzieć, jakie dane o tobie uzyska bank, jeżeli będzie cię sprawdzał przed udzieleniem ci kredytu. Raport taki zawiera też tzw. scoring, czyli punktowe określenie twojej wiarygodności kredytowej. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób pobrać raport BIK.

Baza danych BIK oraz tworzone na jej podstawie raporty to bardzo wygodne i użyteczne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo sektora finansowego (ale nie tylko – raporty BIK adresowane są też do firm i dzięki nim można sprawdzić wiarygodność potencjalnego kontrahenta). Z raportu instytucja finansowa szybko dowie się, jaką klient ma historię kredytową, czy ma trwające kredyty, czy zalega ze spłatami zobowiązań. Ten sam zestaw informacji o sobie możesz sprawdzić samodzielnie, zamawiając raport BIK.

W jaki sposób pobrać raport BIK?

Pobranie raportu Biura Informacji Kredytowej nie jest skomplikowane. Wystarczy założyć konto w serwisie bik.pl i zamówić odpowiednią usługę.

Pierwszym etapem przy zakładaniu konta jest wypełnienie formularza. Zawiera on zestaw standardowych danych pozwalających zweryfikować tożsamość osoby zakładającej konto: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu oraz numer mieszkania).

Poza tym w formularzu należy wprowadzić numer PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego tożsamość. Może to być dowód osobisty, polski paszport lub karta pobytu. Niezależnie od wyboru, musimy podać serię i numer dokumentu tożsamości, datę wydania oraz datę ważności.

Ostatni etap rejestracji to zaznaczenie odpowiednich pól zgody na przetwarzanie danych oraz zapoznania się i akceptacji regulaminu. Obligatoryjne jest jedynie pole “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu i Aplikacji BIK oraz zapoznałem się z Polityką Ochrony Prywatności Portalu i Aplikacji BIK”.

Istotne jest to, że dowód osobisty pozwala na bardzo szybką rejestrację, w 100% odbywającą się online. Po wypełnieniu i przesłaniu omawianego powyżej formularza rejestracyjnego należy wykonać przelew identyfikacyjny na kwotę 1 zł (opłata bezzwrotna). BIK narzuca wymogi odnośnie konta, z którego zrobimy ten przelew:

  • dane konta zgadzają się z danymi w formularzu rejestracji
  • w danych przelewu widoczne są tylko twoje dane (gdy jest to konto wspólne)
  • w danych przelewu widoczne są twoje imię i nazwisko (gdy jest to konto firmowe jednoosobowej działalności gospodarczej)
  • nie może to być konto, które zostało założone przy użyciu przelewu z innego banku

W przypadku potwierdzania tożsamości innym dokumentem, tj. paszportem lub kartą pobytu, BIK wyśle ci list polecony z kodem weryfikacyjnym.

We wszystkich wymienionych scenariuszach weryfikacji (dowód, paszport, kara pobytu) w kolejnym etapie otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po wejściu w niego aktywujesz wysłanie przez BIK SMS-a z kodemautoryzacyjnym. Kod ten pozwoli ci sfinalizować zakładanie konta, poprzez ustalenie hasła do logowania.

Gdy masz już utworzone konto na blik.pl, możesz zakupić jedną z usług: jednorazowy raport lub pakiet raportów wraz z monitorinigiem prób wyłudzenia danych (alerty BIK).