Jakie warunki trzeba spełnić, aby zaciągnąć pożyczkę pozabankową?

Każda firma udzielająca tzw. chwilówek, czyli szybkich pożyczek gotówkowych poza sektorem bankowym, może sama określać warunki, jakie powinien spełnić klient ubiegający się o takie zobowiązanie. Czego wymagania te najczęściej dotyczą? Jak weryfikowana jest tożsamość klienta, jeśli pożyczka udzielana jest przez internet?

Podstawowe wymagania

money-1235656_1920Każda osoba zaciągająca pożyczkę chwilówkę w dowolnie wybranej firmie pozabankowej, musi być osobą pełnoletnią. Według art. 10 Kodeksu cywilnego pełnoletnim jest osoba, która ukończyła osiemnaście lat. Pełnoletniość można uzyskać w określonych w przepisach przypadkach również przed 18. urodzinami, poprzez zawarcie małżeństwa i nie traci się jej, jeśli małżeństwo zostanie z różnych powodów unieważnione. Wraz z uzyskaniem pełnoletniości osoba uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, także takie jak pożyczki online i pożyczki stacjonarne.

Osoba niepełnoletnia nie może skutecznie zaciągnąć pożyczkę, nawet jeśli skorzysta z internetowej oferty firmy pożyczkowej, ponieważ zawarta przez nią umowa zostanie uznana w świetle obowiązującego prawa za nieważną.

Poza tym polskie firmy pożyczkowe udzielają chwilówek wyłącznie osobom posiadającym polskie obywatelstwo, które mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Obcokrajowcy choćby i przebywali na terytorium Polski przez dłuższy czas, ale nie mają polskiego dowodu osobistego, nie będą mogli stać się klientami firm pożyczkowych do czasu jego uzyskania.

Pozostałe wymagania stawiane pożyczkobiorcom

Uzyskanie pełnoletniości może okazać się dla niektórych firm pożyczkowych niewystarczające do udzielenia pożyczki chwilówki. Wiele z instytucji pożyczkowych wymaga od swoich potencjalnych klientów ukończenia 20-21 lat. Osoba zaciągająca takie zobowiązanie musi też spełnić wymóg ograniczenia górnej granicy wieku i nie może mieć np. 65, 68, 70 czy 75 lat.

Ważne dla instytucji pożyczkowych będzie to, czy potencjalny klient nie jest zadłużony i wpisany do rejestru dłużników ERIF, KRD, BIG InfoMonitor oraz czy nie ma zaległości w spłatach pożyczek w innych instytucjach finansowych. Istnieją już pożyczkodawcy, którzy podpisali umowy o współpracy z bazami Biura Informacji Kredytowej i podobnie jak banki czy SKOK-i mogą w nich sprawdzać historię kredytowania swoich klientów. Pozwala im to na prowadzenie odpowiedzialnej polityki kredytowej i udzielanie pożyczek wyłącznie tym osobom, które na to stać. Należy przy tym nadmienić, że pomimo kontroli BIK, nawet niektóre negatywne wpisy w tej bazie na temat sytuacji finansowej klienta niekoniecznie będą przekreślały jego szanse na uzyskanie pożyczki chwilówki.

Weryfikacja tożsamości klienta

Przy udzielaniu pożyczki gotówkowej w sektorze pozabankowym klient przechodzi zwykle prostą weryfikację tożsamości, za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego na konto bankowe kredytodawcy z indywidualnego rachunku, albo za pomocą telefonu komórkowego. Stąd też kolejnym wymogiem firm pożyczkowych jest posiadanie przez potencjalnego pożyczkobiorcę własnego konta bankowego oraz telefonu.