Na czym polegają pożyczki prywatne?

Większość osób dosyć dobrze orientuje się w najważniejszych różnicach między kredytami udzielanymi przez banki, a pożyczkami firm pozabankowych. Dużo mniej powszechna jest wiedza o tym, na czym polegają tak zwane pożyczki prywatne.[adsense-zaq1]

Zasady działania pożyczek są bardzo proste – jest to umowa zawarta między dwiema stronami, z których jedna użycza pieniędzy, a druga zobowiązuje się do ich zwrotu na określonych warunkach. Kredyty udzielane przez banki podlegają ścisłej regulacji i muszą opierać się na z góry określonych zasadach. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczek, działających według reguł swobodnie ustalanych przez pożyczkodawcę.

Pożyczka prywatna oznacza pieniądze pożyczone, które zostają pożyczone przez osobę fizyczną. Drugą stroną umowy może zostać również osoba prywatna, firma lub organizacja. Taka forma cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ przekazanie pieniędzy odbywa się bez korzystania z pośrednika. Można zauważyć, że powstaje coraz więcej portali, które umożliwiają nawiązanie kontaktu między osobami dysponującymi kapitałem oraz potencjalnymi pożyczkobiorcami. Taka forma jest korzystna dla obu stron. Pożyczkodawca może uzyskać stosunkowo wysokie oprocentowanie, osoba, która zaciąga zobowiązanie, może zrobić to na zasadach bardziej korzystnych niż w banku.

Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że obie strony mogą bardzo dowolnie kształtować zawieraną umowę. Daje to szansę na ustalenie zasad, które będą korzystne dla każdego. Oczywiście w przypadku pożyczki prywatnej należy przygotować odpowiednią umowę, w której zostaną określony wszystkie zasady uregulowania zobowiązania. Ważne, żeby taki kontrakt został sporządzony w przejrzysty sposób. Zapisy umowy nie powinny budzić żadnych wątpliwości co do wysokości pożyczonej sumy, terminu ostatecznej spłaty oraz konsekwencji w przypadku braku terminowego uregulowania zobowiązania.

Konkretne zasady, na których w praktyce opierają się pożyczki prywatne, są bardzo różne. Część osób wymaga na przykład przedstawienia zaświadczenia o dochodach, inni mogą oczekiwać zabezpieczenia w postaci hipoteki. Dlatego przy korzystaniu z tego typu pożyczek trzeba również przygotować się na jakąś formę weryfikacji możliwości spłaty zaciąganego zobowiązania.

Korzystanie z prywatnych pożyczek ma również swoje wady. Przede wszystkim w przypadku takiej formy należy zachować bardzo dużą ostrożność. Osoby prywatne mają ograniczoną możliwość weryfikacji ludzi, którym pożyczają pieniądze lub u których zaciągają zobowiązanie. Dlatego zasada ograniczonego zaufania powinna obowiązywać obie strony. W ten sposób można uniknąć nieuczciwych propozycji.

Czy zaciąganie takich pożyczek jest dobrym pomysłem? Na pewno jest to zawsze związane z pewnym ryzykiem, wyższym niż np. w przypadku korzystania z usług banku. Z drugiej strony może okazać się dobrym sposobem na zarobienie lub też na zyskanie potrzebnej gotówki bez zbyt wielu formalności. Na pewno warto dowiedzieć się więcej na temat i sprawdzić jakie oferty pożyczek tego typu można znaleźć.