Analiza na rynku walutowym Forex

Wartość waluty na rynku forex jest określona poprzez wzajemne oddziaływanie popytu i podaży. Wszystkie inwestycje powinny być więc oparte na rzetelnym warsztacie i przygotowaniu analitycznym. Tak jak na większości rynków finansowych, istnieją dwie różne metody prognozowania sytuacji rynkowej.

Pierwsza z nich znana jako analiza fundamentalna, koncentruje się na rzeczywistych wydarzeniach, którym przypisuje się wywołanie określonych ruchów rynkowych w przyszłości. W skrócie możemy powiedzieć, że opisuje stan gospodarki danego kraju i jednocześnie prognozuje, jak stan ten może wpłynąć na notowania lokalnej waluty. Należy pamiętać o tym że, pozycja danego kraju na scenie międzynarodowej oraz wewnętrzna sytuacja polityczna mają także istotny wpływ na nastroje inwestorów wobec danej waluty.

Druga z metod, analiza techniczna, pozwala na ocenę sytuacji rynkowej w oparciu o przebieg notowań widoczny na wykresach, występujące tam schematy, formacje i inne wskaźniki techniczne. Jest to metoda badania aktualnego i historycznego przebiegu notowań w oparciu o wykresy, formacje cenowe i wskaźniki techniczne. Ceny historyczne są prezentowane w formie graficznej w wybranych przedziałach czasowych poprzez wykorzystanie wykresów słupkowych oraz świec japońskich. Aby rozpocząć przygodę z analizą techniczną należy zapoznać się z zasadami budowania wykresów i poznać zagadnienia związane z graficzną reprezentacją rynkowych cen.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i narzędziom analitycznym, które dostarczają za darmo praktycznie wszyscy dostępni na rynku brokerzy forex, mamy możliwość korzystania z wielu metod pozwalających na analizę rynku. Większość z oferowanych programów wykorzystuje metody analizy technicznej w oparciu o ustalony algorytm generujący sygnały kupna i sprzedaży określonej pary walutowej. Wszelkie obliczenia wykonywane są w sposób powtarzalny przez komputer, co eliminuje udział człowieka, a co za tym idzie czynnika emocjonalnego. To właśnie skuteczność i powtarzalność stosowanej metody decyduje o powodzeniu w inwestycjach na rynkach walutowych. Wykorzystując do tego odpowiednie metody zarządzania ryzykiem, wystarczy tylko w 50% trafnie określić przyszły trend na rynku. Tak długo jak osiągane zyski będą wyższe niż straty, takie podejście będzie skuteczne dla każdego inwestora. Na tym właśnie polega rola właściwego zarządzania ryzykiem.