Co zrobić, żeby windykator nie zapukał do Twoich drzwi?

Kredyt jest zazwyczaj zobowiązaniem na długie lata. Nigdy nie mamy pewności, że w trakcie trwania umowy kredytowej nie dojdzie do negatywnych wydarzeń, które będą skutkować zachwianiem naszej płynności finansowej. Utrata pracy, długotrwała choroba czy niespodziewane wydatki mogą sprawić, że staniemy się niewypłacanym dłużnikiem. Jeśli szybko nie zareagujemy, bank upomni się o swoje należności.[adsense-zaq1]

Postawa dłużnika

Range of Polish banknotes. Shopping at the supermarket. money polish cash shop range banknote hand market concept

Od długów nie da się uciec. Chowanie głowy w piasek i udawanie, że spłata kredytu może poczekać jest chyba największym błędem. Dla banku liczy się wiarygodność dłużnika i jego postawa. Dobrym rozwiązaniem jest więc udanie się do placówki, w której kredyt gotówkowy czy inny produkt banku został nabyty. Okazuje się, że na lojalnego klienta czeka co najmniej kilka korzystnych rozwiązań.

Negocjacje z bankiem

Działania zaradcze pozwolą uniknąć frustrujących wezwań do zapłaty, które w niedługim czasie skończą się wizytą reprezentanta firmy windykacyjnej. Co ciekawe, 55% polskiego społeczeństwa uważa, że niespłacane w terminie zobowiązania są powodem do wstydu. Tym bardziej warto udać się do banku, by wspólnie z doradcą ustalić kilka alternatywnych rozwiązań.

Pamiętajmy, że instytucji bankowej również zależy na tym, by finalnie dług został spłacony. Pójście na kompromis jest więc inicjatywą podjętą przez obie strony – tak wierzyciela, jak i dłużnika, dla którego kredyt gotówkowy stał się prawdziwą „kulą u nogi”.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do banku, by ten wydłużył okres kredytowania. Dzięki temu raty ulegną pomniejszeniu na tyle, że dłużnik będzie w stanie je regularnie spłacać. Należy jednak pamiętać o konsekwencjach takiego rozwiązania.

Niektóre banki pobierają prowizję za sporządzenie aneksu do umowy. Wzrośnie także łączna kwota odsetek, jakie pobierze bank. Ograniczony jest też okres wydłużenia umowy – przy kredytach hipotecznych nie może być dłuższy niż 35 lat. Bank bierze też pod uwagę wiek kredytobiorcy.

Zawieszenie spłaty rat kredytu

Tzw. wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób, które popadły w chwilowe tarapaty finansowe, ale mają świadomość tego, że już za kilka miesięcy ich sytuacja ulegnie poprawie. Bank może zgodzić się na odroczenie spłaty raty kapitałowej przez kilka kolejnych miesięcy, nawet do pół roku. Nie oznacza to jednak, że zupełnie daruje kredytobiorcy raty kapitałowe – będzie trzeba je wyrównać.

Konsolidacja kredytów

Jeśli kredytobiorca posiada więcej niż jeden kredyt gotówkowy, to dobrym rozwiązaniem może być konsolidacja wszystkich produktów tego rodzaju w jednym banku. Wybrana instytucja bankowa przejmie wszystkie zobowiązania, zaproponuje dłuższy termin spłaty oraz niższą ratę. Zazwyczaj jeden kredyt jest bardziej opłacalny niż kilka w różnych bankach.

Co więcej, może okazać się, że kredyt zaciągnięty kilka lat temu uruchomiony został na niezbyt korzystnych dla kredytobiorcy warunkach. Szybko można to zmienić łącząc wszystkie kredyty w jedno zobowiązanie.

Dodatkowe wsparcie

Dłużnicy często zaciągają kolejne kredyty, by uregulować niespłacone zobowiązania. Korzystają z karty debetowej lub linii kredytowej. Nie jest to dobre rozwiązanie – właśnie tak powstaje pętla kredytowa. W pierwszej kolejności należy starać się o porozumienie z bankiem, a dopiero w ostateczności szukać innych „kół ratunkowych”.