Dlaczego pożyczki przez internet są drogie?

Można je zaciągnąć szybko i bez większych formalności. Mają jednak poważną wadę – są drogie. Dlaczego?

klawiatura dolarPożyczki przez internet zdobywają popularność. Nic dziwnego. Mniej biurokracji, szybsze procedury. Ale uwaga – są bardzo drogie. Dzieje się tak nie bez przyczyny.

Powód pierwszy: brak weryfikacji klienta

Immanentną cechą takich produktów finansowych, jak pożyczki przez internet, jest brak jakiejkolwiek weryfikacji wiarygodności kredytowej klienta. Wynika to niejako z samej istoty tego rodzaju działalności. Finansowanie udzielane jest na zasadzie zdalnej, nikt nie przesyła nikomu dokumentów, ani tym bardziej nie ma możliwości sprawdzenia, czy podane informacje są prawdziwe.

Podobnie, nie ma żadnej możliwości weryfikacji, czy klient którego interesują pożyczki przez internet rzeczywiście jest w stanie je spłacać. A może ciągnie na ostatnich groszach, a kolejny kredyt kompletnie go dobije? Tego nie wiemy, a przecież bez tego nikt nie jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście taka osoba w ogóle powinna otrzymać pożyczkę na konkretnych warunkach. Co z tego wynika?

Powód drugi: potencjalne ryzyko braku spłaty

Efektem braku możliwości weryfikacji klienta jest niewielkie prawdopodobieństwo całkowitej spłaty wszystkich pożyczek. Firma, która ich udziela musi założyć, że pewien odsetek, z reguły dość duży, po prostu trzeba będzie spisać na straty. A skoro tak, to trzeba podjąć takie działania, które te straty uwzględnią i w jakiś sposób zminimalizują.

Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której firma udziela pożyczki przez internet na kwotę 100 tys. zł. Pożyczek jest sto, po tysiąc złotych każda. 20 proc. klientów ich nie spłaca. Żeby odzyskać swoje pieniądze, pożyczkodawca musi pobrać od każdego z pozostałych klientów co najmniej o 250 zł więcej. Jeśli pożyczki udzielane są na kwartał, w praktyce daje to roczną rzeczywistą stopę oprocentowania na poziomie 100 proc. A taki poziom gwarantuje jedynie odzyskanie kapitału, nie mówiąc o pokryciu innych kosztów i zarobku.

Powód trzeci: kosztowne pozyskiwanie kapitału

Co to za „inne koszty”? Należą do nich na przykład te, które firma udzielająca takich kredytów online ponosi finansując swoją działalność. Żeby pożyczyć ludziom pieniądze, sama najpierw musi je przecież skądś wziąć. Najlepiej – pożyczyć. Nawet, jeśli oprocentowanie kapitału ustalone zostanie na poziomie 5 proc. w skali roku, skądś te pieniądze trzeba wziąć.

To kolejne koszty, które sprawiają że pożyczki przez internet stają się droższe. A przecież są jeszcze inne pozycje po stronie winien.

Powód czwarty: szybkość usługi

Należą do nich chociażby wszystkie opłaty związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej (serwery, oprogramowanie) oraz reklamą i marketingiem. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, można zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że w ogóle ktoś chce udzielać tego rodzaju finansowania. Odpowiedź jest prosta: pożyczki przez internet są tak drogie, że mimo wszystko są niezłym biznesem.