Elektroniczne paragony i system fiskalizacji online

Już od 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kas fiskalnych online. Wspomniane rozwiązanie prawne i technologiczne sprawi, że krajowi podatnicy będą musieli zacząć korzystać z urządzeń rejestrujących, które zaoferują dodatkowe funkcje. W kasach online pojawi się m.in. możliwość zrealizowania e-paragonu fiskalnego. A to nie wszystkie zmiany, do których dojdzie wraz z wprowadzeniem nowych regulacji.[adsense-zaq1]

elektroniczne-paragony-i-system-fiskalizacji-onlineSystem fiskalizacji online jest jeszcze opracowywany przez polskiego ustawodawcę. Za jego przygotowanie są odpowiedzialne przede wszystkim 2 resorty – rozwoju oraz finansów. Już dziś wiadomo jednak, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku. Ponadto, dzięki projektowi Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, znane są podstawowe założenia systemu online. W związku z tym, co się zmieni w sposobie funkcjonowania urządzeń fiskalnych i jaki będzie to miało wpływ na polskie firmy oraz ich klientów?

E-paragon na życzenie nabywcy

Przyczyn ustanowienia systemu kas online jest przynajmniej kilka. Często wspomina się w tym przypadku o konieczności wprowadzenia nowoczesnego rozwiązania, które pozwoli na centralne monitorowanie i analizowanie działań podejmowanych przez polskich podatników. Niemniej, sam ustawodawca wskazuje na to, że głównym celem zmian w przepisach jest dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych do możliwości realizowania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. A jak łatwo zgadnąć, będzie to dotyczyło przede wszystkim emitowania e-paragonów.

Nowa forma wspomnianych dokumentów zostanie wprowadzona wraz z kasami online. Innymi słowy, urządzenia działające w dotychczasowym systemie nie pozwolą na zrealizowanie paragonu elektronicznego. Co więcej, podatnik będzie musiał „wystawić” cyfrowy dowód sprzedaży w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi o to poprosi. System online nie zlikwiduje bowiem papierowych paragonów fiskalnych. Ich wydawanie nadal będzie podstawową czynnością, którą należy wykonać po sfinalizowaniu transakcji.

Kasy w systemie fiskalizacji online

Pojawienie się e-paragonów fiskalnych nie będzie jedyną zmianą, do której dojdzie w 2018 roku. Nowe urządzenia rejestrujące zostaną również wyposażone w inne rozwiązania technologiczne, m.in. interfejsy umożliwiające transmisję danych w trybie online (poprzez łącze internetowe). To właśnie dzięki tej funkcjonalności kasy fiskalne zaczną stale przesyłać informacje do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Dane te będą zaś dotyczyły wszystkich operacji, które są wykonywane przy użyciu konkretnego urządzenia, np. wystawianych paragonów i raportów dobowych.

W porównaniu z obecnymi regulacjami prawnymi i technicznymi, nowością w systemie fiskalizacji online będzie również ustandaryzowana współpraca kas rejestrujących i terminali płatniczych. Od 2018 roku obydwa rodzaje urządzeń elektronicznych zaczną być łączone przy zastosowaniu jednolitego protokołu komunikacyjnego. W rezultacie, wprowadzenie nowego rozwiązania systemowego przyczyni się do zwiększenia roli płatności bezgotówkowych. Co więcej, dzięki temu w zdecydowanie większej liczbie placówek handlowych i usługowych pojawią się terminale do kart, które umożliwią szybkie i wygodne dokonywanie płatności.

Źródło: www.pckf.pl