Kredyty preferencyjne

Preferencje dla kredytobiorców związanych z przedsiębiorczością powodowane są rożnymi czynnikami. Do najpopularniejszych ostatnio argumentów związanych z preferencjami kredytowymi należy energooszczędność. Bywa, że preferencje otrzymują określone branże, na które jest zapotrzebowanie i które nie są wystarczająco rozwinięte. Bywa też, że kredyt preferencyjny otrzymać mogą firmy lub całe środowiska na skutek klęski żywiołowej. Mimo to, o tym, by była możliwość udzielenia przez bank kredytu preferencyjnego zależy w dużej mierze od uczestnictwa tej placówki w różnych narodowych lub międzynarodowych programach, choćby wspieranych przez Komisję Europejską.

credit-card-1591492_640Rzecz jasna banki mogą same udzielać preferencji w ramach środków którymi dysponują, między innymi przedsiębiorstwom, które rozpoczynają działalność. W niektórych bankach preferowana jest działalność badawczo-innowacyjna, w innych ekologia. Popularny jest również zakup środków transportu i finansowanie kontraktów.

Pomoc unijna może między innymi dotyczyć również rozpoczynających działalność, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż oraz przedsiębiorstw dużych.

Programy

Część preferencji dla przedsiębiorców wiąże się z wspomnianymi programami Unii Europejskiej, w tym z programem ramowym CIP na rzecz konkurencyjności i innowacji. Środki z tego programu być aktualne w niektórych wypadkach aż do 2017 roku. Innym programem jest Kreatywna Europa, związany z ofertą pośredników programów UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI.

Preferencje dla przedsiębiorców mogą się tu wiązać między innymi z:

– niższym zabezpieczeniem, a nawet jego brakiem;

– niższym wkładem własnym i również możliwością jego braku;

– wydłużonym okresem finansowania;

– niższą marżą.

Dodatkowo będzie możliwe skorzystanie z innych instrumentów niż kredyt, leasing lub poręczenie – na przykład z finansowania kapitałowego.

W ramach programów UE przewidywane są kredyty do 3 mln euro dla firm o rocznych przychodach 20 mln PLN. Preferencje mają firmy funkcjonujące krócej niż 18 miesięcy, które będą mogły otrzymać kredyt obrotowy do 20 tys. złotych.

Jeden z banków w ramach COSME ułatwia funkcjonowanie firmom o podwyższonym ryzyku kredytowym (między innymi działającym krócej na rynku). Są to kwoty od 100 do 600 tysięcy złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W niektórych wypadkach spełnienie kilku kryteriów innowacyjności decyduje o obniżeniu marży, choćby w ramach instrumentu InnovFin SMEG programu Horyzont 2020.

To nie są wszystkie ułatwienia kredytowe związane z programami UE, ale większość można znaleźć na portalach internetowych, jak choćby http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą udzielającą kredyty dla przedsiębiorców – iwoca.pl