Lokata lokacie nie równa

Rynek usług bankowych jest w Polsce już bardzo mocno rozwinięty. To zaś sprawia, że instytucje finansowe bardzo mocno konkurują o nowych klientów. W wielu przypadkach jest to powód do zadowolenia, chociażby ze spadających kosztów obsługi rachunków bankowych czy też dzięki wyższemu oprocentowaniu kont oszczędnościowych. Jednak czasem dzieje się coś innego i wprowadzane jest zamieszanie. Tak jest w przypadku lokat bankowych, które choć funkcjonują pod tym samym określeniem, to jednak mogą oznaczać zupełnie inne produkty oszczędnościowe, a nawet inwestycyjne. Dlaczego więc lokata lokacie nie równa? Oto najważniejsze rodzaje lokat.

Lokata terminowa

Powszechnie jako „lokata” rozumiemy właśnie ten produkt. Lokata terminowa jest umową zawieraną pomiędzy dwoma stronami: bankiem i klientem. Klient posiadający określoną ilość gotówki powierza ją bankowi na z góry określony czas. W zamian za to otrzymuje odsetki, które również znane są w momencie zawarcia umowy. Przez ten okres bank może swobodnie obracać pieniędzmi, natomiast klient jest pewien, że po okresie trwania lokaty terminowej otrzyma z powrotem na swoje konto zarówno kapitał, jak i odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana często nazywana jest również strukturą lub lokatą inwestycyjną. W założeniu ma przynosić zysk albo sporo wyższy od tego, który przynoszą zwykłe lokaty terminowe, albo zysk zerowy. Spowodowane jest to podziałem lokaty strukturyzowanej na dwie części. Pierwsza z nich, stanowiąca ponad 90% wartości lokaty traktowana jest jako zwykły produkt oszczędnościowy. Uwzględniając narastające odsetki, taka lokata ma przynieść co najmniej zwrot 100% kapitału. Jednak pozostała, niewielka część (może to być na przykład 1-3%) inwestowana jest w bardzo ryzykowne produkty finansowe, których zadaniem jest umożliwienie osiągnięcia znaczących zysków. Jeśli strategia inwestycyjna zostanie obrana właściwie, to posiadacz takiej lokaty strukturyzowanej może osiągnąć zyski na poziomie nawet kilkunastu procent w skali roku. W najgorszym wypadku zysk będzie zerowy. Jak pokazują badania, w naszym kraju jedynie mniej więcej co trzecia lokata inwestycyjna generuje zyski większe, niż zwykłe lokaty terminowe.

Polisolokata

Jeszcze innym produktem są polisolokaty, będące połączeniem polisy ubezpieczeniowej z produktem oszczędnościowym. Ze względu na to, że są one ubezpieczeniem, a nie produktem inwestycyjnym, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Jednak nawet mimo swojej konstrukcji nie gwarantują one znacząco wyższych zysków – zazwyczaj różnica jest niewielka na korzyść polisolokaty. Jednak musimy być świadomi ryzyka, jakie na siebie bierzemy wybierając ten produkt. Polisolokaty nie podlegają ochronie takiej jak lokaty bankowe, są bowiem produktem ubezpieczeniowym. Zamiast Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, polisolokaty są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I to jedynie do 50% wartości polisy.

Lokata rentierska

Dla osób bardzo zamożnych banki często proponują specjalne produkty finansowe. Jednym z nich jest lokata rentierska. Działa ona podobnie do lokaty terminowej, jednak trzema różnicami. Po pierwsze, kwota lokaty rentierskiej musi być wysoka i zazwyczaj jest to minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po drugie, umowa zawierana jest zazwyczaj na długi czas. No i po trzecie: lokata rentierska generuje odsetki, które wypłacane są co pewien okres, najczęściej co kwartał. Dzięki temu rozwiązaniu osoby zamożne mogą wygenerować sobie stałe źródło okresowych przychodów pochodzących jedynie z odsetek.

Lokata nocna

Bardzo ciekawym przykładem są też lokaty nocne. Ich zadaniem jest pomnażanie pieniędzy jedynie wtedy, gdy „klient śpi”. Środki są dostępne bez żadnych przeszkód w ciągu dnia, natomiast w porze nocnej są one oprocentowane. Choć zyski z tego nie są gigantyczne, to jednak może to być istotne źródło dochodów dla osób fizycznych czy firm które posiadają okresowy przypływ wysokich kwot pieniędzy.

Lokata dynamiczna

Cechy wyróżniające lokaty dynamiczne na tle innych produktów są dwie. Po pierwsze, lokata dynamiczna umożliwia nam zakończenie trwania okresu inwestycji w dowolnym momencie, bez utraty wcześniej naliczonych kosztów i bez generowania jakichkolwiek opłat. Drugą zaletą jest to, że im dłużej lokata trwa, tym wyższe jest jej oprocentowanie. I choć ta funkcja jest niezwykle korzystna, to najczęściej oprocentowanie lokaty dynamicznej będzie niższe niż zwykłej lokaty terminowej.

Lokata jednodniowa

Do niedawna bardzo popularnym produktem finansowym były lokaty jednodniowe, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiały ominięcie konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Jednak wraz ze zmianą przepisów podatkowych zdecydowanie straciły na znaczeniu. Cechą wyróżniającą lokaty jednodniowe jest to, że odsetki naliczane są i wypłacane każdego dnia, dzięki czemu klienci widzą odsetki od swoich oszczędności każdego dnia. Jest to narzędzie mocno motywujące do zwiększania salda oszczędności w przyszłości.

Sprawdź aktualne oprocentowanie lokat na ranking-lokat.com