Pierwsza 11 – banki po podziale

Historia bankowości w Polsce jest niezwykle ciekawa. Fuzje, przejęcia, ale także podziały. Najbardziej pamiętny miał miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych.

11W nie tak odległych czasach Narodowy Bank Polski zajmował się wszystkim. Kredyty i depozyty, gromadzenie oszczędności i udzielanie pożyczek. Pod koniec lat osiemdziesiątych doszło jednak do wielkiej zmiany.

Jakie to banki?

Najbardziej znanym spośród banków wydzielonych w końcu lat osiemdziesiątych z Narodowego Banku Polskiego jest PKO BP. Inne powszechnie dziś rozpoznawalne to Bank Śląski oraz Bank Zachodni. Kolejne na liście znajdują się Wielkopolski Bank Kredytowy z Poznania oraz Bank Gdański z Pomorza.

Oprócz nich w czasie reformy wydzielono także Państwowy Bank Kredytowy, który dziś znany jest jako Bank BPH, a także BPH właśnie. W Szczecinie utworzono Pomorski Bank Kredytowy, a w Lublinie Bank Depozytowo-Kredytowy. Z kolei w Łodzi powstał Powszechny Bank Gospodarczy. Ostatnim był utworzony w 1993 roku Polski Bank Inwestycyjny.

Po co je wydzielono?

W końcu lat osiemdziesiątych Narodowy Bank Polski zajmował się nie tylko polityką monetarną, ale także standardową działalnością bankową. Takie połączenie było mało funkcjonalne, mogło być też szkodliwe z punktu widzenia polityki pieniężnej. Dlatego władze PRL zdecydowały się, na fali reform, wydzielić z niego banki komercyjne, w których ofercie znalazły się kredyty i pożyczki oraz lokaty.

Od czasu podziału NBP zajmuje się jedynie swoimi podstawowymi zadaniami, do których należy emisja pieniądza i prowadzenie polityki monetarnej. Jest to więc mniej bank, a więcej instytucja państwowa.

Co się z nimi stało?

bank2

Wkrótce po tym, jak utworzono jedenaście banków komercyjnych upadł PRL i wszystko zaczęło się zmieniać. Stopniowo instytucje te uczyły się funkcjonowania w warunkach rynkowych. Koniec końców znakomita większość została sprywatyzowana – czy to przez wprowadzenie na giełdę czy sprzedaż inwestorom strategicznym.

Dochodziło także do licznych przejęć. I tak Powszechny Bank Kredytowy z Warszawy został przejęty przez krakowski bank BPH. Z kolei Wielkopolski Bank Kredytowy połączył się z Bankiem Zachodnim tworząc giganta BZ WBK. Ostatnio instytucja ta przejęła także Kredyt Bank, który wcześniej był PBI. Aż trzy banki (PBK, BDK i PBG) trafiły w ręce banku Pekao SA.

Które pozostały?

Niezależnym bankiem pozostał natomiast PKO Bank Polski. Jako jedyny należy jeszcze do państwa. Spośród tych, które zostały wyłączone z NBP w latach osiemdziesiątych na rynku są jeszcze marki takie, jak BPH i Bank Śląski (ale już z przedrostkiem ING), a także BZ WBK. Nazwę zmieniły natomiast Bank Gdański (na Bank Millenium) oraz PBI – na Kredyt Bank.

Warto dodać, że dzięki wydzieleniu tych banków możliwe było powstanie w Polsce nowoczesnej bankowości z prawdziwego zdarzenia. W poprzedniej strukturze raczej nie byłoby to możliwe. Trzeba także pamiętać, że podziały zaczęły się na długo przed tym, nim rozpoczęto tak zwane reformy po 1989 roku.