Pożyczki bankowe: rekomendacje i inne utrudnienia

Władze państwowe różnej proweniencji mogą rozmaicie wpływać na rynek kredytowy. Pożyczki bankowe mogą być dzięki tym działaniom mniej lub bardziej dostępne. Jak to wygląda w praktyce i od czego zależy?

bank - budynekStopy procentowe, rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego czy po prostu dopłaty do kredytów – jest wiele sposobów na ograniczenie ekspansji kredytowej banków. Co to za sposoby i jak w praktyce działają?

Rekomendacje i ich cele

Kto nie czyta gazet biznesowych i nie słucha takich audycji w radiu, ten może nie wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Tymczasem rekomendacje, czyli de facto regulacje ustalane przez wszechwładną Komisję Nadzoru Finansowego to podstawowy instrument regulujący kredyty i pożyczki bankowe w Polsce. Po co są publikowane?

Mają za zadanie regulować rynek finansowy. W przypadku takim, jak pożyczki bankowe ich treść decyduje min. o maksymalnych opłatach, które mogą być nałożone na zaciągających pożyczki czy o tym, jakie może być oprocentowanie kredytu. Ważne są też regulacje wskazujące, kiedy pożyczanie jest bezpieczne, a kiedy nie powinno mieć miejsca.

Rekomendacje zmieniają się z czasem. Kiedy sytuacja gospodarcza się poprawia, są rozluźnianie. Kiedy pojawia się ryzyko, że więcej pożyczek byłoby niespłaconych, są zaostrzane. Chodzi o to, żeby ustabilizować sektor bankowy.

Jak to konkretnie działa?

Rekomendacje działają stosunkowo prosto. Kiedy analitycy Komisji Nadzoru Finansowego widzą, że na rynku zaczyna się robić niebezpiecznie, wnioskują o zaostrzenie regulacji. W ten sposób starają się narzucić bankom takie zasady, które uniemożliwiają im udzielanie pożyczek na przykład tym, którzy już są poważnie zadłużeni.

Może się też zdarzyć odwrotnie. Kiedy sytuacja poprawi się, rekomendacja może zostać złagodzona, a pożyczki bankowe stać się bardziej dostępne. Celem KNF nie jest jednak poprawa sytuacji kredytobiorców, ale utrzymanie banków w należytej kondycji. Zostawione same sobie mogłyby nabrać do portfolio złych długów, które potem obciążyłyby wszystkich.

Zmiana stóp procentowych

procent3Państwo ma także inne sposoby wpływania na akcję kredytową. Jednym z nich są stopy procentowe ustalane przez niezależną od rządu Radę Polityki Pieniężnej. Te z kolei pokazują, po ile banki mogą pożyczać pieniądze same sobie. A przez to pośrednio wpływają na cenę kredytu. Im cena wyższa, tym mniej chętnych do ich zaciągania.

Cena kredytu zależy od tego, po ile instytucje finansowe mogą pozyskiwać fundusze na ich udzielanie. Ponieważ pożyczki bankowe nie biorą się z powietrza, banki muszą albo zadłużyć się w innych bankach, albo zdobyć środki u klientów zakładających lokaty albo pożyczyć w banku centralnym. Stopy procentowe mają wpływ na wszystkie te źródła.

Dopłaty do kredytów

Ułatwić zaciąganie kredytu jest prościej. Rząd może na przykład wprowadzić różnego rodzaju dopłaty do kredytów, odsetek czy zwolnienia podatkowe. W ten sposób pożyczki bankowe będą tańsze niż w rzeczywistości. W razie potrzeby może takie dopłaty oczywiście wycofać, przez co akcja kredytowa zostanie zmniejszona.