Pożyczki gotówkowe: za co się płaci?

Osoby zaciągające pożyczki gotówkowe za dodatkowe pieniądze muszą zapłacić. Pytanie, co wchodzi w skład tych opłat i dlaczego właśnie to?

opłatyKażda pożyczka gotówkowa składa się z części kapitałowej i odsetek. Odsetki są kosztami, jakie ponosi bank oraz jego zyskiem. Z czego się biorą?

Po pierwsze, za pieniądze, które pożycza bank

Najważniejsze jest to, że bank nie tworzy pieniędzy, które pożycza. Owszem, pewien rodzaj kreacji pieniądza ma miejsce w trakcie procesu, jednak żeby udzielić kredytu, instytucja finansowa musi znaleźć dla niego pokrycie. Najczęściej więc finansuje udzielane pożyczki gotówkowa, ale też wszystkie inne, korzystając z dwóch źródeł. Oba mają duże znaczenie, choć wydaje się, że jedno, mniej znane, jest ważniejsze.

Pierwszym źródłem, które większość intuicyjnie rozpoznaje, są lokaty bankowe. Żeby dostać pieniądze od ludzi, bank musi im zaoferować korzyść – procent. Podobnie jest w przypadku drugiego źródła – finansowania na rynku międzybankowym. Może się zdarzyć, że jeden bank ma więcej gotówki i decyduje się, za wynagrodzeniem, pożyczyć ją innemu. Biorący pożyczki gotówkowe muszą przede wszystkim zapłacić za to.

Po drugie, za zarobek banku

Trzeba oczywiście pamiętać, że żaden bank, kasa pożyczkowa czy inna instytucja nie działają charytatywnie. Pożyczki gotówkowe, kredyty i inne instrumenty zewnętrznego finansowania są po prostu narzędziami, za pomocą których zarabia się pieniądze. W związku z czym pewną część kosztów ponoszonych przez klientów stanowi zysk banku.

Z reguły mieści się on w pojęciu marży. Marża natomiast jest wliczana w całkowite oprocentowanie kredytu. Ale uwaga: z różnych względów jej wysokość może być inna w zależności od tego, kto bierze pożyczkę (dlaczego tak się dzieje – niżej).

Po trzecie, za obsługę i marketing

W marżę wliczone są także koszty, jakie bank ponosi docierając do klientów. Pożyczki gotówkowe nie są udzielane w przestrzeni, ale w konkretnych miejscach przez konkretnych ludzi. Trzeba zapłacić im pensje, wydać pieniądze na wynajem lokalu. Nie bez znaczenia są także koszty ponoszone w związku z koniecznością dotarcia do ludzi z informacją.

Chodzi naturalnie o marketing. Także jego koszty muszą być pokryte przez osoby zaciągające pożyczki gotówkowe. Koniec końców zbiera się dość duża kwota, która następnie przeliczana jest na jednostkowe przypadki i dodawana do oprocentowania pożyczki w postaci marży.

Po czwarte, za własne niedoskonałości

I wreszcie czwarty ważny czynnik, o którym była już mowa. Chodzi o wiarygodność tego, kto o pożyczkę się ubiega. Im jest większa, tym cena finansowania niższa. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Bank kalkuluje, jakie jest ryzyko związane z udzieleniem kredytu danej osobie, a następnie szacuje marże w taki sposób, aby zapewnić sobie zwrot kosztów na wypadek, gdyby pożyczka nie została spłacona.

To oczywiście nie są wszystkie koszty i opłaty, jednak w zasadzie wyczerpują temat. Wszystkie inne są pochodną tych wymienionych powyżej.