Rodzaje gruntów inwestycyjnych

Grunty przeznaczone pod inwestycje to nieruchomości, na których można prowadzić rodzaju działalność gospodarczą. W zależności od lokalizacji mogą być przeznaczone pod różne rodzaje zabudowy.

Grunty inwestycyjne pod magazyny


grunty-inwestycyjne-1
Przy poszukiwaniu działki inwestycyjnej pod magazyn należy brać pod uwagę głównie jej powierzchnię. Wielkość terenu musi być wystarczająca,  żeby pomieścić magazyn odpowiadający potrzebom danego przedsiębiorstwa. Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku takiej zabudowy jest łatwy dojazd. Warto szukać gruntów inwestycyjnych dobrze skomunikowanych z najbliższym miastem, najlepiej w niedużej odległości od dróg krajowych i międzynarodowych.

Najlepiej zainwestować w działkę, która jest już uzbrojona i ma przyłącza do mediów takich jak gaz, woda i prąd. Przyspieszy to budowę oraz obniży jej koszty.

Zabudowa usługowa i przemysłowa

Grunty inwestycyjne są również wykorzystywane do działalności usługowej. Bardzo często większe działki są wydzielane pod budowę wielkopowierzchniowych sklepów. Na przykład na terenie Aglomeracji Śląskiej znajduje się dużo działek przeznaczonych pod duże centra handlowe.

Grunty pod usługi zazwyczaj powinny znajdować się możliwie blisko centrum miasta. Poza jego granicami znajdują się tereny przeznaczone pod inwestycje takie jak zakłady przemysłowe i przetwórcze. Warto pamiętać, że tego typu działalność można prowadzić na działkach, które są przeznaczone do zabudowy budynkami przemysłowymi. Na takich terenach dopuszczalna jest działalność uciążliwa pod warunkiem, że nie przekroczy ona granic działki.

Parki przemysłowe

Parki przemysłowe to specyficzne obiekty, które wymagają również znalezienia odpowiednich gruntów inwestycyjnych. W celu budowy takich obiektów wykorzystuje się głównie duże powierzchnie znajdujące się w sąsiedztwie miast powiatowych lub wojewódzkich. Grunt inwestycyjny zazwyczaj dzieli się na wiele parceli, które są przeznaczone pod różne rodzaje budynków, na przykład pomieszczenia biurowe i magazyny. Parki przemysłowe to zazwyczaj obszary, które pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, na przykład z ulgami podatkowymi.

Wybranie dobrego gruntu inwestycyjnego jest często dużym wyzwaniem. Teren musi być dopasowany do konkretnych wymagań przedsiębiorcy, a także położony w odpowiedniej lokalizacji. Znalezienie właściwej działki będzie miało kluczowe znaczenie dla zysków z inwestycji.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest