Wypadki komunikacyjne a uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Naprawiając auto po wypadku korzystamy z polisy OC sprawcy wypadku. Często klient nie jest usatysfakcjonowany wysokością uzyskane odszkodowania. Warto zapoznać się z możliwościami uzyskania dopłaty do odszkodowania.

Uszkodzenie samochodu i koszt jego naprawy

3Sam fakt uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie jest wystarczająco stresujący. Do

tego dochodzą wszystkie sprawy dotyczące kosztorysu i naprawy auta. I w związku z tymi

niedogodnościami, jak również brakiem doświadczenia w rozmowach z ubezpieczycielem

poszkodowani zadowalają się niższymi kwotami odszkodowania niż rzeczywiście

poniesione.

Czy można renegocjować odszkodowanie z polisy OC pojazdu

Przedsiębiorstwa skupujące odszkodowania ze zdarzeń drogowych z udziałem innych

uczestników ruchu drogowego, a wynikające z polisy OC sprawcy wypadku, bądź kolizji

proponują natychmiastową ofertę odkupu odszkodowania, a tym samym uzyskania dla

Państwa dopłaty do odszkodowania. Oferta skupu odszkodowań przez tego typu firmy

dotyczy nie tylko zdarzeń bieżących, ale również tych już zrealizowanych.

Doświadczenie takich firm pozwala renegocjować umowy i koszty

z ubezpieczycielami. Dzięki ich zaangażowaniu i znajomości rynku ubezpieczeń po

odkupieniu odszkodowania są w stanie uzyskać dopłatę do odszkodowania. Weryfikują

zarówno kosztorys doznanej szkody, jak i również stanowisko towarzystwa

ubezpieczeniowego.

Profesjonaliści w dziedzinie uzyskania dopłat do odszkodowania

Przy odkupie odszkodowania od Państwa zapewniają iż wszelkimi sprawami formalnymi

dotyczącymi obiegu dokumentów, jak i rozmowami z ubezpieczycielami zajmują się

pracownicy danej firmy. Klienci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obsługą ich

sprawy.

Trudności z uzyskaniem odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych

wynikające z chociażby przeciągania sprawy w czasie, lub wskazywanie konkretnego

warsztatu dla dokonania naprawy jest bardzo nie korzystne dla poszkodowanego w kolizji

drogowej. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom biegłym w prawie

drogowym i ubezpieczeniowym.