Faktoring, windykacja a może kredyt?

Prowadzący działalność gospodarczą dość często spotykają się z trudnościami w odzyskiwaniu należności od kontrahentów. Oczekiwanie na płatności i brak możliwości zaciągania kredytów to główne przyczyny likwidacji i bankructwa większości przedsiębiorstw w kraju. Czy istnieje zatem „ złoty środek”, który pomoże odzyskać nasze należności i odzyskać płynność finansową?

Z najczęściej stosowanych w ostatnich latach metod zwiększających efektywne zarządzanie i ochronę majątku na uwagę zasługuje kredyt i faktoring.

Kredyt obrotowy wymaga udokumentowania zdolności kredytowej, jego celem jest przeważnie spłata zobowiązań firmy lub finansowaniu zapasów. Natomiast faktoring, oprócz bieżącego finansowania gwarantuje też opcje dodatkowe polegające na obsłudze wierzytelności, kontakcie z klientami a także, coraz częściej, przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów. Oba produkty różnią się kosztem. W przypadku kredytu związany jest on z prowizją, ustanowieniem zabezpieczeń i odsetkami. W przypadku faktoringu odchodzi koszt związany z zabezpieczeniem (najczęściej wystarcza poręczenie i weksel) i całkowity koszt jest mniejszy a mamy gwarancję pełnej obsługi.

A co z windykacją? Czy jest lepsza od kredytu i faktoringu?

Firmy windykacyjne zajmują się należnościami, które są przeterminowane (co zasadniczo odróżnia je od faktoringowych, które odzyskują należności nie przeterminowane). W przypadku windykacji mogą powstać dodatkowe koszty związane z tzw. opłatami negatywnymi (wynikają np. ze spraw zakończonych bez odzyskania należności czy wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy). W przypadku windykacji sądowej dodatkowo pobierana jest opłata administracyjna.

Wynika więc, że faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy szybko chcą zamienić należności na gotówkę. Faktoring to też monitorowanie wierzytelności od chwili jej powstania (czyli wystawienia faktury) do realizacji zapłaty, co sprzyja zwiększeniu dyscypliny kontrahentów. Faktoring polecany jest dla firm, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiadających niską płynność finansową oraz trudności w zaciągani kredytów. Również tam, gdzie cykl ściągania należności jest długi. Podsumowując, faktoring jest najlepszym rozwiązaniem dla:
– firm stosujących tzw. kredyt kupiecki;
– firm potrzebujących środków na finansowanie bieżącej działalności;
– przedsiębiorców, którzy chcą się zabezpieczyć przed ewentualną niewypłacalnością odbiorców;
– firm , które chcą zdyscyplinować kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Rodzaje faktoringu

W zależności od przenoszonego ryzyka na rynku występuje faktoring z regresem (niepełny) gdzie ryzyko wierzytelności nie jest przenoszone na faktora. Oznacza to, że w sytuacji braku realizacji zapłaty w terminie będziemy musieli zwrócić wypłaconą nam należność wraz z kosztami do banku czy innej instytucji faktoringowej. Ponosząc większe koszty możemy pokusić się o przekazanie ryzyka w ramach tzw. faktoringu pełnego (faktoring bez regresu). Wówczas to firma faktoringowa ponosi koszty powiązane z ewentualnym, późniejszym ściąganiem należności. Taka forma jest dla nas droższa, ale w przypadku niepewnych kontrahentów – jak najbardziej opłacalna.

Wśród firm współpracujących z kontrahentami zagranicznymi dużą popularnością cieszy się faktoring eksportowy, który dodatkowo oferuje dodatkowe usługi wsparcia kwestii weryfikacji wiarygodności kontrahenta, zwyczajów i lokalnego prawa. Na skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zainteresowaniem ciesz się również faktoring zamówieniowy, poprawiający płynność finansową nawet przed powstaniem wierzytelności. Często stanowi podstawowe źródło finansowania zobowiązań wobec dostawców czy np. pracowników, zmniejszając ryzyko strat.

Jakie warunki należy spełnić, by podpisać umowę faktoringową?

Formalności jest zdecydowanie mniej niż w przypadku kredytu obrotowego. Nie jest wymagana zdolność kredytowa, jedynie badana jest liczba odbiorców. To alternatywa dla młodych firm, które jeszcze nie posiadają historii kredytowej lub większych firm, które wykorzystały już limity kredytowe. Tak więc firma, która zdecyduje się na faktoring uzyskuje natychmiastową gotówkę, dzięki której może uregulować swoje zobowiązania, a dzięki temu negocjować korzystniejsze warunki z kontrahentami.

Oprócz finansowania zaletą faktoringu jest to, że faktor świadczy dodatkowo usługi związane z weryfikacją wiarygodność kontrahentów, monitoruje ich wypłacalność, zarządza należnościami (prowadzi rejestry faktur, ewidencję płatności), jak również odzyskuje przeterminowane wierzytelności. Dodatkową usługą może być doradztwo prawne.

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez firmę AOW świadczącą usługi faktoringowe.