Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo bankowe. Instytucja ta gromadzi dane o klientach banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Dane te są udostępniane instytucjom finansowym, ale można je też odpłatnie pobrać samodzielnie, w postaci raportu BIK. Z tego artykułu dowiesz się, co się znajduje w takim raporcie.

Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej?

BIK jest spółka akcyjną, jednak działa pod rygorem precyzyjnych przepisów Prawa bankowego. Powołanie tej instytucji miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa na rynku kredytów. BIK gromadzi dane o kredytach oraz innych zobowiązaniach finansowych klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tworząc w ten sposób tzw. historię kredytową. Historia taka służy do określenia wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, w sytuacji, gdy ubiega się on o kredyt.

Dane w raporcie BIK są aktualizowane na bieżąco. Pożyczkodawca ma obowiązek przesłać informację do bazy najpóźniej 7 dni od zmiany (np. od spłaty raty), a BIK również w ciągu 7 dni zmianę tę musi wprowadzić do swoich danych. W praktyce aktualizowanie odbywa się częściej i szybciej, ponieważ BIK jest dla banków bardzo użyteczny, wręcz podstawowym narzędziem.

Raport BIK można też zamówić samodzielnie, na własny użytek. Jest to usługa płatna, dostępna jako jednorazowa generacja raportu lub pakiet raportów wraz z monitorowaniem bezpieczeństwa kredytowego klienta.

Co zawiera raport BIK?

W raporcie BIK znajdują się dane pobierane z bazy BIK oraz z bazy BIG InfoMonitor. Dzięki temu obejmują one nie tylko kredyty, ale też wszelkie inne zobowiązania finansowe, np. rachunki za telefon. Raport BIK pozwala szybko sprawdzić, czy nie mamy zaległości w płatnościach. Na tej podstawie generowany jest tzw. wskaźnik BIK, czyli negatywna lub pozytywna ocena sytuacji kredytowej. Do wglądu jest również historia spłaty rat kredytów i innych zobowiązań, np. rachunków za telefon, prąd, kablówkę.

Ostatni element raportu, być może najważniejszy, bo też najbardziej przyciągający uwagę, to ocena punktowa, czyli tzw. scoring. Jest to wyrażony liczbą parametr szacujący twoją wiarygodność jako kredytobiorcy. Pozwala to bankom oszacować ryzyko związane z udzieleniem ci pożyczki. Im wyższy scoring, tym większa szansa, iż będziesz spłacał zobowiązanie regularnie, bez opóźnień i będziesz bezproblemowym klientem.

Sprawdź witrynę naszego partnera Mieszkania na sprzedaż Białystok, gdzie znajdziesz najwięcej aktualnych ogłoszeń nieruchomości.

W jaki sposób powstaje scoring kredytowy?

Ocena punktowa wyliczana jest za pomocą ustalonej formuły matymatycznej (wzoru). U jego podstaw leży porównanie ocenianego do innych klientów, takich, którzy sumiennie spłacali swoje zobowiązania.

Ocenie podlega szereg parametrów, a końcowy wynik jest ich wypadkową. Mieści się on w przedziale od 1 do 100 i im jest wyższy, tym wyższa jest twoja wiarygodność w oczach bankowego analityka.

Parametry brane pod uwagę przy wyliczaniu scoringu to terminowość w spłacaniu zobowiązań, sposób korzystania z kart i kredytów (nadmierne, intensywne korzystanie to minus, jednak umiarkowane korzystanie podnosi scoring), częstotliwość wnioskowania o kredyt (zbyt częste wnioskowanie oraz decyzje odmowne to dla analityka sygnał, że jesteś ryzykownym klientem), doświadczenie kredytowe (czyli od jak dawna jesteś kredytobiorcą – im dłuższą masz pozytywną historię, tym lepiej dla twojej oceny punktowej).

Raport BIK przesyłany jest w formie pliku PDF. Można go więc przeglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie, można też wydrukować i posługiwać się nim w formie papierowej.