Nie każdy kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości. Są sytuacje, gdy bank udostępnia nam kwotę w kolejnych transzach. Dzieje się tak np. wtedy, gdy kupiliśmy mieszkanie do remontu i z kredytu chcemy finansować nie tylko zakup, ale też remont. Wtedy bank rozbije wypłatę na dwie transze – pierwsza pokryje koszt zakupu, druga pokryje koszt remontu. Wypłata w transzach jest również standardem przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego, gdy kupujemy je w trakcie budowy. Deweloper otrzymuje środki w miarę postępu prac budowlanych, co zabezpiecza interesy klienta. W końcu – wypłata kredytu w transzach występuje przy budowie domu. Tutaj kolejne “porcje” kredytu również są udostępniane adekwatnie do postępu prac.

Kredyt na budowę domu jest zaliczany do kredytów hipotecznych. Różni się jednak od standardowego kredytu na mieszkanie, głównie tym, że wkładem własnym często jest działka, a pożyczoną kwotę bank udostępnia kredytobiorcy w transzach.

Podstawą przy kredycie na budowę domu jest sporządzenie kosztorysu budowy. To on będzie punktem odniesienia dla specjalisty z banku, przeprowadzającego kontrolę postępu prac przed wypłatą kolejnej transzy.

Banki stosują transzowy tryb wypłaty środków w przypadku kredytów na budowę domu głównie z tego powodu, że środki te trafiają bezpośrednio na konto kredytobiorcy i powstaje ryzyko ich złego zagospodarowania. Z tego względu bank oczekuje dużej kontroli nad tym, co się dzieje z pożyczanymi pieniędzmi, co pozwala mu zminimalizować ryzyko.

Sprawdź witrynę naszego partnera mieszkania Kielce sprzedaż, gdzie znajdziesz najwięcej aktualnych ogłoszeń nieruchomości.

Kredyt na budowę domu zazwyczaj nie jest wypłacany od razu, w całości. Bank rozbija go na części, czyli transze, a ich udostępnienie uzależnia od planowego postępu wykonywanych prac. Postęp ten jest weryfikowany na różne sposoby, zależnie od banku. Niektóre instytucje oczekują wglądu w faktury, inne przeprowadzają kontrolę na miesjcu (przy czym jest to czynność dodatkowo płatna), te najbardziej liberalne zadowalają się deklaracją oraz zdjęciami.

Transze wypłacane są adekwatnie do osiągania kolejnych ustalonych etapów budowy. Etapy te są określone na etapie podpisywania budowy i zazwyczaj są standardowe, np. zakończenie prac murarskich, zamknięcie konstrukcji dachu, założenie instalacji elektrycznej i wodnej itp. Wysokość transz ustalana jest albo przez bank, albo przez kredytobiorcę.

W przypadku kredytu na budowę domu istotny jest okres karencji w jego spłacie. Zazwyczaj nie jest on dłuższy niż 3 lata. W okresie, gdy kredytobiorca pobiera kolejne transze, nie spłaca części kapitałowej, ale jedynie odsetkową. Z jednej strony sprawia to, że nie zmniejsza swojego zobowiązania, z drugiej odciąża budżet w okresie budowy, co jest istotne, szczególnie z tego powodu, iż zmiany cen materiałów budowlanych oraz robocizny często powodują konieczność dopłacenia do czegoś z dodatkowych środków.

Wypłata transz odbywa się według ustalonego harmonogramu, jednak możliwe są przesunięcia. Istnienie takiej opcji jest zrozumiałe, ponieważ budowa domu może się opóźnić ze względu na czynniki niezależne od kredytobiorcy, takie jak chociażby czasowa niedostępność materiałów budowlanych, problemy z wykonawcami czy nieprzewidziane komplikacje techniczne, np. podmakający teren budowy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, a w niektóych przypadkach konieczne będzie dodatkowo odpłatne dołączenie do umowy aneksu.